Diabeteshoitajat ry on vuonna 1985 perustettu diabeteshoitotyötä tekevien ammattilaisten yhdistys.

Vuoden diabeteshoitaja 2017

Diabeteshoitajat ry:n hallitus on valinnut vuoden diabeteshoitajaksi Anneli Rautuojan Helsingistä.

Anneli Rautuoja työskentelee tällä hetkellä Pääesikunnan
työterveysasemalla. Hänen diabetesuransa on alkanut Keskussotilassairaalasta vuonna 1985. Vuoteen 2004 saakka Anneli on Keskussotilassairaalassa ohjannut
varusmiespalveluksen aikana diabetekseen sairastuneita varusmiehiä ja huolehtinut heidän hoidon siirtymisestä kotiuttamisen yhteydessä. Keskussotilassairaalan
toiminta päättyi vuonna 2005, jonka jälkeen Anneli on virkatyönsä lisäksi osallistunut vuosittain Helsingissä järjestettäviin kutsuntatarkastuksiin ja seulonut kutsuntaan osallistuneiden nuorten palveluskelpoisuutta heikentäviä
tekijöitä. Pääesikunnan terveysasemalla Annelin tehtävänä on huolehtia henkilökunnan diabetesohjauksesta, järjestää terveyskampanjoita diabeteksen ehkäisemiseksi ja tarvittaessa antaa konsultaatioapua myös lähivaruskuntien
terveysasemille. Anneli on 32 vuoden aikana ollut Puolustusvoimien ainoa diabeteshoitaja ja hän on ollut mukana sotilaslääketieteellisessä tutkimuksessa
tyypin 1 diabeetikoiden soveltuvuudesta normaaliin varusmiespalvelukseen. Tutkimuksen myötä Puolustusvoimien terveystarkastusohjetta muutettiin siten, että tyypin 1
diabeetikko voi hakeutua kutsunnoissa varusmiespalvelukseen ja tämän vuoden maaliskuuhun mennessä jo 100 tyypin 1 diabeetikkoa on kyennyt toteuttamaan unelmansa. Varusmies on aina voinut tukeutua diabetesasioissa Annelin
asiantuntijuuteen, empatiaan ja kannustavaan asenteeseen ja Anneli on innostuneesti sekä pyyteettömästi sitoutunut diabetesta sairastavien varusmiesten turvaksi.

Diabeteshoitajat ry onnittelee Annelia!