Diabeteshoitajat ry on vuonna 1985 perustettu diabeteshoitotyötä tekevien ammattilaisten yhdistys.


Vuoden diabeteshoitaja 2018

Tänä vuonna Diabeteshoitajat ry:n hallitus valitsi vuoden diabeteshoitajaksi Niina Huttusen Kotkasta.Niina työskentelee Kymenlaakson keskussairaalan sisätautipoliklinikalla, hän on toiminut myös Kotkan terveyskeskuksessa Karhulan terveysasemalla diabeteshoitajana. Diabetestyösarjaa on kertynyt jo toistakymmentä vuotta.

Kymenlaakson keskussairaalassa Niina hoitaa tyypin 1 monipistoshoitoisia sekä insuliinipumppuhoitoisia diabeetikoita, raskausdiabeetikoita äitiyspoliklinikan
kanssa yhteistyössä ja konsultoi osastoilla olevien diabetespotilaiden hoitoa.

Keskussairaalassa työskennellessään diabetespoliklinikan toimintamallit on kokonaisuudessaan päivitetty ja Niina on kouluttanut sairaalan henkilökuntaa määrätietoisesti
tavoitteena yhdenmukainen ja laadukas diabeteksen hoito. Koulutustilaisuuksista on tullut hyvin paljon kiitosta ja nykyään osastoilla kiinnitetään enemmän huomiota diabeteksen hoidon tärkeyteen.

Niina on innostunut ja valmis kehittämään omaa ammatillista osaamistaan ja kehittämään yhteistyötä myös eri
työyksiköiden ja ammattilaisten välillä koko sairaanhoitopiirin alueella. Hän toimii myös alueellisen diabetestyöryhmän sihteerinä ja työryhmän kantavana
voimana.

Sisätautipoliklinikan sairaanhoitajana ja tiimin jäsenenä Niina on aktiivinen ja luotettava työtoveri. Myös opiskelijoiden ohjaajana Niina on aktiivinen; viikoittain hänen vastaanotoillaan on eri koulutusvaiheessa olevia sairaanhoidon opiskelijoita seuraamassa potilaan ohjausta.

Diabeteksen hoidon seurannassa ja hoidossa tekniikka on viime vuosina lisääntynyt huimasti.
Insuliinipumppujen ja glukoosisensoroinnin käytön opetus sekä potilaan voimaannuttaminen itsehoitoon ja seurantaan on merkittävä uusi osa-alue diabeteshoitajan työssä. Niina on tehnyt tässäkin suhteessa esimerkillistä ja
uraauurtavaa työtä. Esim. FreeStyle Libren ensimmäiset suomenkieliset sensoroinnit Suomessa aloitettiin Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa noin kaksi vuotta sitten.

Niina on diabeteshoitajana kasvanut ja kehittynyt vuosien mittaan huikeasti. Niina työssään huokuu itseluottamusta, luotettavuutta ja huolellisuutta. Hän on vaatimaton, avoin ja
ystävällinen. Vapaa- ajalla hän imee energiaa zumbasta ja joogasta.

Diabeteshoitajat ry onnittelee Niinaa!