Diabeteshoitajat ry on vuonna 1985 perustettu diabeteshoitotyötä tekevien hoitotyön ammattilaisten yhdistys.

Fend

FEND (Federation of European Nurses in Diabetes)
järjestää diabeteshoitajille yliopistotasoista (ENDCUP) koulutusta.

FEND on perustettu vuonna 1996. Sen toimintaan kuuluu eurooppalaisten diabeteshoitajien tukeminen käytännön työssä, tutkimuksessa ja koulutuksessa. FENDin toiminnasta vastaa hallitus, jossa on jäseniä eri Euroopan maista.

Fendin tavoitteena on:

  • kehittää diabeteshoitajan asemaa Euroopassa
  • vaikuttaa Euroopan terveyspolitiikkaan diabeteksen hoidon ja tutkimuksen alueilla
  • tasa-arvoinen ja laatukriteerit täyttävä hoito diabetesta sairastaville kaikissa Euroopan maissa
  • tehdä yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa

International diabetes nursing

International Diabetes Nursing on FEND:in virallinen vertaisarvioitu lehti.

Jäsenyys

FEND:in jäseneksi voivat liittyä Euroopan maiden
diabeteshoitajat. Tällä hetkellä yhdistyksen jäsenmaksu on £ 50 vuodessa .

Liittymisen voi tehdä osoitteessa: www.fend.org

Jäsenenä on mahdollisuus

  • osallistua FENDin vuosittaiseen kongressiin alhaisemmalla osallistumismaksulla
  • mahdollisuus osallistua ENDCUP koulutukseen

ENDcup koulutus:

(European Nurses Diabetes Collaborative University
Programme)

Ensimmäinen koulutus on aloitettu vuonna 2000. Vuonna 2019 kesäkuussa alkaa
seuraava koulutus. Koulutuksen hinta on noin 150 € + matkakustannukset kaksi
kertaa, FEND maksaa ateriat ja majoittumisen opiskelun aikana sekä
opetusmateriaalin. Pääsyvaatimukset koulutukseen: Rekisteröity sairaanhoitajan
tutkinto, vähintään kahden vuoden kokemus diabetestyöstä, FEND:in jäsenyys,

Englannin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Lisätietoja FENDin toiminnasta Arja Halkoaholta arja.halkoaho(at)uef.fi ja
Endcup-koulutuksesta saa puheenjohtaja Päivi Strömsholmilta puh. 044- 5804556
tai puheenjohtaja(at)diabeteshoitajat.fi.