Diabeteshoitajat ry on vuonna 1985 perustettu diabeteshoitotyötä tekevien hoitotyön ammattilaisten yhdistys.

Diabeteshoitajan kriteerit


Tällä hetkellä kriteereitä ollaan päivittämässä ja aiheesta voi kommentoida hallitukselle ota yhteyttä -palautelinkin kautta tai sähköpostilla osoitteeseen tiedotus(at)diabeteshoitajat.fi .

Kriteerien päivitys liittyy myös valtakunnalliseen sairaanhoitajien erikoistumiskoulutuksen etenemiseen. Lue aiheesta lisää Sairaanhoitajaliiton tiedotteeesta (aukeaa sairaanhoitajat.fi).

Aiheeseen liittyvää

Insuliininpuutos -Käypä hoito suosituksesta löytyy myös maininta aiheesta kohdasta Hoidonohjaus.

"Tyypin 1 diabeetikon hoidonohjauksesta vastaa diabeteshoitaja , johon potilaat ensisijaisesti ottavat yhteyttä. Diabeteshoitajan säännöllisestä täydennyskoulutuksesta tulee huolehtia, sillä tyypin 1 diabeteksen hoidonohjaus vaatii erityisosaamista."

Tästä kohdasta löytyy myös viittaus Diabetes- ja Lääkäri -lehdessä (4/2012) julkaistuun Ritva Simosen artikkeliin "Kuka on diabeteshoitaja".

Löydät artikkelin myös Diabetes ja lääkäri -lehden arkistosta.


Diabeteshoitajat ry julkaisi koulutuspäivillä 2012 diabeteshoitaja -nimikkeen kriteerit. Kriteeristö muodostuu peruskoulutuksen jälkeisistä erikoistumis- tai täydennyskoulutuksista, työkokemuksen pituudesta sekä työn sisällöstä.

Puheenjohtaja Ritva Simosen esitys Tampereella .