Diabeteshoitajat ry on vuonna 1985 perustettu diabeteshoitotyötä tekevien hoitotyön ammattilaisten yhdistys.

Apurahat


Diabeteshoitajat ry:n myöntämän apurahan tarkoituksena on kannustaa ammatissa toimivaa hoitajaa kehittämään ammattitaitoaan diabeteksen hoidossa ja sen ennaltaehkäisyssä. Apurahan saajan tulee olla Diabeteshoitajat ry:n jäsen ja voidaan myöntää samalle henkilölle vain kerran kolmessa vuodessa.

Apurahan suuruus on enimmillään 500€.

Kriteerit


  • diabeteshoitotyön ammatilliseen jatkokoulutukseen tai siihen liittyvään tutkimukseen tai opinnäytetyöhön
  • opintomatkat tai konferenssit, jotka ovat selkeästi yhteydessä diabetestyöhön

Hakumenettely

Apuraha-anomukset osoitetaan Diabeteshoitajat ry hallitukselle vapaamuotoisella hakemuksella lähetetään apurahatoimikunnalle apurahat@diabeteshoitajat.fi .

  • hakemuksen tulee sisältää hakijan selkeät yhteystiedot ja pankkiyhteystiedot
  • hakemuksessa tulee selvittää mihin tarkoitukseen apurahaa haetaan
  • hakijaa velvoitetaan selvittämään eritelty kustannusarvio sekä muu rahoitus.

Apurahan saajan tulee antaa käytöstä selvitys Diabeteshoitajat ry:lle. Selvitys voi olla matkaraportti, luentotiivistelmä, artikkeli tai opinnäytetyö.

Apurahan saajan suostumuksella selvitys voidaan julkaista Diabeteshoitajat ry:n jäsenkirjeessä tai Diabetes-ja lääkäri lehden diabeteshoitajat palstalla.

TunnustusapurahaDiabeteshoitajat ry voi myöntää tunnustusapurahan esityksen mukaan henkilölle tai yhteisölle, joka on tehnyt merkittävän työn diabeteksen hoidon kehittämisessä tai diabeteksen ennaltaehkäisyssä.

  • kansainvälinen tai valtakunnallinen toiminta
  • julkisesti annettu palaute hyvästä hoitotyöstä
  • rohkeudesta puolustaa diabetesta sairastavia tai diabeteshoitajan oikeuksia

Vapaamuotoinen stipendihakemus osoitetaan Diabeteshoitajat ry:n hallitukselle apurahatoimikunnan apurahat@diabeteshoitajat.fi kautta.

Marja Puomion stipendirahasto

Diabeteshoitajat ry on vuosikokouksessaan 2007 tehnyt päätöksen Marja Puomio stipendirahaston perustamisesta. Diabetesta sairastavien hoidonohjauksen uranuurtajan nimeä kantavan stipendirahaston tarkoituksena on edistää diabeteshoitotyön ja hoidonohjauksen kehittämistä. Rahastosta myönnetään stipendejä Diabeteshoitaja ry:n jäsenille mm. yliopisto- ja
ammattikorkeakoulutasoisiin opinnäytetöihin, opintomatkoihin ja työyhteisöjen kehittämishankkeisiin.


Vapaamuotoinen stipendihakemus osoitetaan Diabeteshoitajat ry:n hallitukselle apurahatoimikunnan apurahat@diabeteshoitajat.fi kautta.

Marja Puomion stipendirahaston säännöt