Diabeteshoitajat ry on vuonna 1985 perustettu diabeteshoitotyötä tekevien hoitotyön ammattilaisten yhdistys.

Apurahat

Diabeteshoitajat ry:n myöntämät apurahat suunnataan pääosin seuraaviin kohteisiin:

 • koulutus; sisältää esim. tutkielmat ja opinnäytetyöt, jotka ovat selkeästi suunnattu diabetestyöhön
 • opintomatkat, konferenssit ja seminaarit, jotka ovat selkeästi yhteydessä diabetestyöhön

Apurahaa ei myönnetä hoitotyön peruskoulutukseen,ammatilliseen jatkokoulutukseen, työnantajan kustantamaan koulutukseen eikä hankkeisiin, joihin on tulossa rahoitus muualta. Apurahaa ei myönnetä myöskään Diabeteshoitajat ry:n omiin koulutuksiin. Omaa
koulutusta ovat esimerkiksi yhdistyksen järjestämät opintopäivät.

Diabeteshoitajat ry myöntää tunnustusapurahaa esityksen mukaan henkilölle tai yhteisölle, joka on tehnyt merkittävän työndiabeteksen hoidon kehittämiseksi ja/tai ennaltaehkäisyssä.

Tunnustusapurahan voi saada:

 • kansainvälinen tai valtakunnallinen toiminta
 • julkisesti annettu palaute hyvästä hoitotyöstä
 • rohkeus puolustaa diabeetikoiden ja diabeteshoitajien oikeuksia

Apuraha voidaan myöntää samalle henkilölle vain kerran viidessä vuodessa. Apurahan saajat julkistetaan Diabeteshoitajat ry:n jäsenkirjeessä. Apurahan suuruus on 250-500 €. Apuraha maksetaan saajalle myönteisen päätöksen jälkeen mahdollisimman pian.

Hakumenettely

Apuraha-anomukset osoitetaan Diabeteshoitajat ry hallitukselle ja lähetetään apurahatoimikunnan sähköpostiin: apurahat(at)diabeteshoitajat.fi

Apurahaa voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:
 • hakijan nimi
 • työpaikka
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • pankkiyhteys
 • mihin tarkoitukseen apurahaa haetaan

Apurahan saajan tulee antaa apurahan käytöstä selvitys apurahatoimikunnalle. Selvitys on matkaraportti, luentotiivistelmä, artikkeli tai opinnäytetyö. Apurahan saajan suostumuksella selvitys voidaan julkaista Diabeteshoitajat ry:n jäsenkirjeessä tai Diabeteshoitajien palstalla Diabetes ja lääkäri -lehdessä.

Marja Puomion stipendirahasto

Diabeteshoitajat ry perusti vuosikokouksessaan huhtikuussa 2007 Marja Puomion stipendirahaston. Diabeetikoiden hoidonohjauksen uranuurtajan nimeä kantavan stipendirahaston
tarkoituksena on edistää diabeteshoitotyön ja hoidonohjauksen kehittämistä. Rahastosta myönnetään stipendejä Diabeteshoitajat ry:n jäsenille mm. yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoisiin opinnäytetöihin, opintomatkoihin ja työyhteisöjen kehittämishankkeisiin. Vapaamuotoinen stipendihakemus osoitetaan apurahatoimikunnan kautta Diabeteshoitajat ry:n hallitukselle. Lisätietoja stipendirahaston toiminnasta saa apurahatoimikunnalta.

Marja Puomion stipendirahaston säännöt