Diabeteshoitajat ry on vuonna 1985 perustettu diabeteshoitotyötä tekevien hoitotyön ammattilaisten yhdistys.

Oletko tehnyt tutkimuksen tai onko tutkimuksesi valmistumassa?
Tee siitä posteri Diabeteshoitajien koulutuspäiville!


Ohessa ohjeita posterin tekemiseen:

Posteri on esittely tutkimuksesta sanojen ja kuvien avulla ja sen tehtävänä on herättää mielenkiintoa tutkimusta kohtaan.


 • Kun suunnittelet posterin tekemistä, ole yhteydessä tilaisuuden järjestäjään. Tarvitset tietoa posterin koosta (yksi iso vai monesta pienestä palasta rakennettu), materiaalista, esittelytilasta, posterin kiinnityksestä, valaistuksesta ja aikataulusta.
 • Tee myös itsellesi aikataulu.
 • Kun kyselet painokustannuksia, kysy myös toimitusajat. Tee painatuksesta hintavertailua.

Posterin lukuetäisyys on yleensä noin 1-1,5 metriä, kun kyseessä on vähintään A3- kokoinen työ. Huomio on kiinnitettävä kuvien ja tekstin jäsentelyyn. Posterin lukemiseen käytetään vain muutamia minuutteja aikaa, joten pääasiat on nostettava esille selkeästi. Lukupäätös tehdään visuaalisen ulkoasun ja johdantotekstin perusteella.

On suositeltavaa tehdä myös oheismateriaalia eli pieniä esitteitä posteriaiheesta sekä käyntikortteja. Yhteystietosi ovat tärkeät, jotta posteriaiheesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä sinuun tarvittaessa. Laita yhteystietosi myös posteriin.

Posterin kiinnittämiseksi kannattaa varata mukaan teippiä, sakset, nauloja, nastoja. Jos et pääse itse paikan päälle kiinnittämään posteria, ota yhteyttä tapahtuman järjestäjään ja varmista, että posteri on perillä.

Sitten suunnittelemaan posteria.

 • Mitä esitellään ja miksi?
 • Minkälainen aineisto ja käsittelytapa?
 • Kenelle posteri on suunnattu ja missä esitetään? Kuinka posteri toteutetaan?
 • Minkälaiseen esittelytilaan posteri tulee?
 • Mikä on posterin viesti?
 • Huomioi ulkoasun, sisällön ja tekstin yhteensopivuus!
 • Jätä riittävästi tilaa tekstien väliin.

Posterin jäsentely

-Otsikko

o mielenkiintoinen ja tarpeeksi suuri

o otsikon alle tulee oma nimi ja edustamasi instituutio tai yritys

o mahdolliset logot

- Johdanto

o tiivistelmä tai lyhyt yhteenveto, johdatus aiheeseen, katsaus käsiteltävään asiaan

o perusasiat käsiteltävästä aiheesta

o vaikuttaa päätökseen, jatkaako lukija posterin lukemista loppuun asti

- Menetelmien ja/tai -materiaalien esittely

o tarkka ja lyhyt kuvaus menetelmistä ja tutkimuksen vaiheista

o käytä kuvia, jos mahdollista

o aiemmat tutkimukset

o teoriat, tutkimustarpeet, tutkimusasetelma

o tai projektisuunnitelma

-Tulokset

o mitä tehtiin ja millaiset lopputulokset

o näyttäviä kuvia

o vertaukset aiempiin tutkimuksiin

o ns. virallisin osio, koska tässä näkyy sinun työsi


-Johtopäätökset ja yhteenveto

o analyysia ja pohdintaa suhteessa johdantoon

o todelliset saavutukset

o pohdi työsi merkittävyyttä , ajankohtaisuutta

o loppulauseeksi tutkimuksen ydin tiivistettynä

-Lähteet

o posterissa käytetyt viitteet listattava lyhyesti

-Yhteystietosi

 • Keskity olennaiseen.
 • Käytä mahdollisimman paljon kuvia ja taulukoita.
 • Käytä vain yhtä fonttia ja isoa riviväliä.
 • Tekstin kirjoittamiseen voi käyttää palstoitusta. Vältä tekstin kursivointia ja liiallista lihavointia.
 • Ranskalaisin viivoin saat tehostettua etenkin johdannon ja pohdinnan esittämistä.

Posterin voit tehdä esim. Power Point- ohjelmalla. Pääasia on, että käytät ohjelmaa, jonka hallitset ja jolla voit yhdistellä kuvia, tekstiä ja värejä. Huomioi, että kuvien esittäminen vaatii tekijänoikeudet, joten käytä mieluiten omia kuvia.

Lähteet:

http://www.arthis.jyu.fi/digicult/posteri/posteri/index.html

http://www.helsinki.fi/behav/tiedepaiva/2008/posteriohjeet_yksi%20koko4.07.pdf